"Ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγεις από κάτι είναι να το αντιμετωπίσεις"
Ρόμπερτ Φροστ
Άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα μου αναλυτικά στο ioannalaniti.blogspot.com
Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου 26 και Πλαστήρα 2
166 73 Βούλα
Τηλέφωνο: 2109689938
Κινητό: 6955949820
Email: mlaniti@gmail.com

Ψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιών

Υπηρεσίες Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν ένα αρκετά μεγάλο εύρος δυσκολιών στο σχολικό περιβάλλον ή το σπίτι. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι ακαδημαϊκές, αναπτυξιακές ή συμπεριφοράς.

  • Η Συναισθηματική Αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς γιατί τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να προκύπτουν για διάφορους λόγους. Πιθανές αιτίες είναι η απογοήτευση και η δυσχέρεια λόγω μαθησιακών δυσκολιών, η παρορμητικότητα λόγω δυσκολίας στη συγκέντρωση, άλλα θέματα ψυχικής υγείας και πολλοί άλλοι παράγοντες. Η συναισθηματική αξιολόγηση βοηθάει στη κατανόηση των προβλημάτων συμπεριφοράς και έτσι στην χαρτογράφηση της παρέμβασης.
  • Η Αξιολόγηση Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς είναι η εκτίμηση της ικανότητας του παιδιού να λειτουργεί ανεξάρτητα και να ανταπεξέρχεται επιτυχώς στις απαιτήσεις του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος. Αυτού του είδους η αξιολόγηση προσφέρει ένα σημαντικό δείκτη για τη βοήθεια/ υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζεται το παιδί. Η βελτίωση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς ενός παιδιού οδηγεί σε άμεσα οφέλη, δηλαδή όσο πιο ανεξάρτητα λειτουργεί ένα παιδί τόσο καλυτερεύει ο κόσμος του.

Προσφέρω την κατάλληλη βοήθεια ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους μέσω ολοκληρωμένων ψυχολογικών αξιολογήσεων, κλινικών εκτιμήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.